top of page

DOKUMENTASJON BÆREKRAFT
Klikk på bildene for å lese mer:

Skjermbilde 2022-08-05 kl. 17.04.16.png

Allerede tidlig på 90-tallet hadde Eystein Michalsen fokus på bærekraft, uten egentlig å tenke over det.

 

I arbeidet med å bygge om en gammel sardinfabrikk på Tysnes syd for Bergen, var fokuset å utnytte gammel infrastruktur og ikke bare gå løs på jomfruelig mark. Fabrikken ble bygget om til 44 leiligheter av varierende størrelse, under ledelse av Eystein Michalsen.

I dag har samme tankesett vært fundamentet for flere andre prosjekter, blant annet oppbygging av feriestedet Kubbervik på Tysnes. Her tok Michalsen ned gamle laftehus fra 16-17 hundre tallet, flyttet de fra ulike steder i landet over til Kubbervik med båt og integrerte tre bygg inn i den eksisterende bebyggelsen på øya. Taksten fra en bygård i Oslo ble nye tak på bygningene og vinduene fra den gamle sardifabrikken ble restaurert og fikk nytt liv i de gamle bygningene.

På Kubbervik fikk Michalsen også god nytte av kokkefagbrevet sitt, da han som vert ønsket flere bedrifter og selskaper fra utlandet velkommen til kulinariske og naturopplevelser gjennom flere års drift.

New York Times tok turen til Kubbervik i 2003 og skrev begeistret om stedet og opplevelsene.

Også i prosjektet i Storengvegen på Gjøvik har bærekraft vært fundament. Prosjektet er utviklet helt i takt med FNs klimamål.

I tillegg har denne investeringen vært bedriftsøkonomisk lønnsom.

BÆREKRAFT: Frem􀆟dens boliger for mennesker og miljø. Note 􀆟l regnskapsprinsipper.

Vi kan ikke bygge oss i Parisavtalen.

Vi vet at å bygge ny􀆩 gir langt større karbon (CO2) utslipp enn ombygging av gammel infrastruktur.

Det slippes ut mengder av CO2 i betong produksjon og transport av nye materialer og bort kjøring av

rivnings materiell. Ved å fortse􀆩e som før, når vi neppe våre mål om karbon-nøytralitet.

Art-Deco AS kan gjennom si􀆩 samarbeid med strategiske virksomheter og forskningsins􀆟tusjoner i inn- og utland, bidra 􀆟l FNs verdensmål og den grønne oms􀆟llingen.

«Piloten» i Storengvegen 24, Gjøvik har ha􀆩 som mål å beholde mest mulig av eksisterende bygningsmasse.

Art-Deco AS har søkelys på energibesparende, økonomiske og tekniske løsninger. For å møte disse u􀆞tfordringene, har vi utviklet egne tekniske metoder i nært samarbeid med danske

arkitekter i Bjerg arkitektur AS, tyske ingeniører og produsenter av bygningselementer i Lübeck, Tyskland. Vi har også utarbeidet retningslinjer for utveksling av arbeidskra􀅌v over landegrensene mellom EU og Norge i samarbeid med Handwerkskammer, Lübeck. De􀆩tte for å få 􀆟igang den beste

fagkunnskapen.

Det var ingen produsenter i Norge som kunne ti􀆟lfredsst􀆟lle våre krav om tilpasning av fabrikkbygde bygningselementer 􀆟l en gammel bygningskropp. Derfor et samarbeid over landegrensene.

Vi beny􀆩tter fornybare materialer av tre i våre elementer og vi har redusert bygge􀆟den 􀆟l et minimum.

Dett􀆩e vil igjen kunne gi et grønt potensial i eksisterende bygningsmasse i inn og utland.

SINTEF sier at det finnes rundt 1,7 millioner småhus i Norge, hvor nesten 80 % er bygget før 1990. De aller fleste av disse 􀆟lfredss􀆟ller ikke dagens krav 􀆟l ven􀆟lasjon, oppvarming og varmeisolering.. Som et eksempel har et ferdighus fra 70-tallet gjerne tre ganger høyere energibehov 􀆟l oppvarming enn

moderne boliger som bygges i dag.

«Piloten» her på Gjøvik er et småhus fra 1965 som har få􀆩 forlenget leve􀆟den med 50 år. Spart karbonutslipp er på 810 tonn i leve􀆟d, hvorav 210 tonn er spart gjennom huset 46 solceller.

Ved å u􀆞tføre «Piloten» med vår egen metode (den tekniske fremgangsmåten) fikk vi tett􀆩et den gamle bygningskroppen for kuldebroer som igjen gjør at «Piloten» nå er kvalifisert som passivhus og har få􀆩 redusert energibehovet med 85 %. Energiklasse A.

Ved tradisjonelle byggemåter klarer man ikke å tett􀆩e alle kuldebroer eller kravene 􀆟l energireduksjon for passivhus kvalifisering.

Art-Deco AS er nå godt i gang med utvikling av forretningsplan for selskapet.

I denne planen vil vi inkorporere erfaringer og uført arbeid i Grønn Fram􀆟tid prosjektet (ti􀆟dl. Oppland Fylkeskommune) for

videreføring og kommersialisering av Art-Deco AS sammen med våre strategiske samarbeidspartnere.

Art-Deco AS ønsker å snu utviklingen fra import av elementer 􀆟l eksport, da selskapet si􀆩er med den nødvendige kunnskapen for å få produsert bygningselementer her i Norge.

I 􀆟tillegg 􀆟til det ovennevnte er «Piloten» på Gjøvik bedri􀅌ftsøkonomisk lønnsom.

for Art-Deco AS

Daglig leder og styreformann

Eystein Michalsen

Arkiv. Dato 25.06.2023. Notat 􀆟l regnskap om bærekra􀅌.

Skjermbilde 2022-08-05 kl. 18.06.24.png
Skjermbilde 2022-08-05 kl. 17.06.47.png
Skjermbilde 2022-08-05 kl. 17.03.54.png
Tilsagn grønn framtid.png
Skjermbilde 2022-11-02 kl. 07.42.13.png
Skjermbilde 2023-04-22 kl. 17.41.52.png
Skjermbilde 2023-04-22 kl. 17.42.03.png
Skjermbilde 2023-04-22 kl. 17.40.02.png
Skjermbilde 2023-04-22 kl. 17.41.40.png
bottom of page