top of page

EN RISIKOFRI BOFORM SOM SIKRER VERDIER I GENERASJONER

Når mennesker ønsker å samleve med flere, enten ved å eie sammen eller ved å eie noe og leie ut resten, legger man grunnlaget for en boform som er

både sosial, trygg og risikofri i forhold til investeringen som foretas.

 

Dersom besteforeldre selger sin eksisterende bolig, kan salgssummen benyttes som egenkapital til den nye generasjonsboligen; en bolig hvor besteforeldre og foreldre bor i hver sin leilighet og, i enkelte tilfeller, også etablerer en utleielighet i det nye bygget.

En utleieleilighet vil bidra til betydelige inntekter for det nye boligsameiet og redusere risikoen vesentlig.

Den nye boligen vil ha 80% mindre energiforbruk enn normalt. Denne energieffektiviseringen, sparte kostnader på vedlikehold, muligheter for tilskudd

fra Enova og betydelige leieinntekter, vil sannsynligvis forsvare hele investeringen og bidra til en “automatisk” nedbetaling av renter og avdrag i løpet av 30 år.

Samtidig øker verdien og levetiden på boligen og man sikrer kommende generasjoner en god og trygg boform som kan gå i arv.

 

Både banker, finansieringsinstitusjoner og utbygger selv kan gå inn i prosjektet med lav risiko og ha sikkerhet hele veien.

Hus og penger.jpg
Overrekke_nøkler.jpg
Livssirkel blaa.png
Totaløkonomi_plansje.jpg

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.06.21.png
cropped-vis_logo_re2949cd_rgb.png
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.12.42.png
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.15.43.png
Blaa_logo_på_sort.jpg
TEWO_Logo_tagline.jpg
BJERG (6).jpg
bottom of page