top of page

KLIMAET ENDRER SEG PÅ GRUNN AV MENNESKERS UTSLIPP

Jordklode_i_hånd.jpg
Solcewllepaneler.jpg
Livssirkel gronn.png
FN bærekraftsmål samlet.jpg
Resirkulering.jpg
Hus i naturen.jpg

De fleste klimaforskerne i verden er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp.

Den eneste måten å stanse klimaendringene på er å slippe ut mye mindre klimagass enn det vi gjør i dag.

I tillegg må vi finne gode måter å fjerne CO2 fra atmosfæren på. Dette kalles karbonfangst, eller karbonlagring.

 

Byggebransjen står for 42% av energiforbruket i verden og forårsaker 35% av alle drivhusgasser.

 

Vi har fokus på fornybare materialer med bærekraftig bruk av tre til byggelementer og integrering i byggelementer, komponenter og bekledning generelt.

 

Vi utvikler energieffektiv arkitektur og grønne designløsninger som bidrar til ny og mer klimavennlig og grønn boligbygging.

Slik gjør vi det:

  • Gjenbruk av gammel infrastruktur sikrer naturmangfoldet (Ref. FNs Naturmangfoldsrapport av 6. mai 2019).

 

  • Verdifulle materialer i bygget resirkuleres og farlig avfall som miljøgifter destrueres.

 

  • Boligene reduserer CO-2-utslippene betydelig ved bevisst bruk av trematerialer som binder  CO-2.

 

  • Ved materialgjenvinning og gjenbruk oppnås det en forlenget karbonlagring (CO-2) i produktene som slår positivt ut på energiregnskapet.

RESULTATET ER BÆREKRAFTIGE BOLIGER

SOM MØTER NATURMANGFOLDET OG

KLIMAUTFORDRINGENE.

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.06.21.png
cropped-vis_logo_re2949cd_rgb.png
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.12.42.png
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.15.43.png
Blaa_logo_på_sort.jpg
TEWO_Logo_tagline.jpg
BJERG (6).jpg
bottom of page