top of page

SAMHOLD OG TRYGGHET SKAPER ØKT LIVSKVALITET

Mor og datter.jpg
Storfamilie spiser ute.jpg
Livssirkel rod.png
Eldre dame hjelpes.jpg
Mor og datter i sofa.jpg
Hender som holder.jpg

Livskvalitet omfatter flere sider ved livet:

 

Det handler om hvordan livet oppleves og omfatter positive følelser som ro og glede, og det å føle at du betyr noe. Det dreier seg om livslyst og livsglede.

 

Positive følelser og vurderinger omfatter også opplevelse av god fungering - som vitalitet, interesse, mestring og mening.

Den subjektive livskvaliteten kan variere fra god til dårlig, og kan oppleves som god selv under sykdom og på tross av helseplager og andre belastninger.

Livskvalitet handler også om helsetilstand og funksjonsevne, materielle levekår, arbeidsoppgaver og fritidssysler.

Vi vet at høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser.

Den materielle velstanden er ikke uviktig, men begrepet tilsier at det gode liv er noe annet og mer. Kanskje handler det mer om tilhørighet, samhold og det å være omgitt av sine kjære?

 

En trygg alderdom med familien i umiddelbar nærhet, solid økonomi, omtanke for miljøet og sikkerhet for fremtidens generasjoner kan skape god

livskvalitet og trivsel.

 

I en generasjonsbolig hvor besteforeldre og foreldre bor i hver sin leilighet får de eldre trygghet i alderdommen i tillegg til et sosialt familieliv hvor alle tar vare på hverandre. Det skapes et godt bofellesskap mellom unge og eldre.

Balansert ventilasjon i boligen gir et bedre inneklima med stabil varme, uten kuldebroer. Dette bidrar til å redusere kroppslige plager som vonde skuldre og

bein og gir bedre helse.

Mange finner dessuten stor verdi i å medvirke til mindre CO2 utslipp og en god fremtid for barn og barnebarn.

Våre boliger er derfor utviklet med tanke på best mulig livskvalitet og trivsel i alle faser av livet.

SAMARBEIDSPARTNERE

Samarbeidspartnere
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.06.21.png
cropped-vis_logo_re2949cd_rgb.png
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.12.42.png
Skjermbilde 2019-06-26 kl. 10.15.43.png
Blaa_logo_på_sort.jpg
TEWO_Logo_tagline.jpg
BJERG (6).jpg
bottom of page